Απόψεις γυναικών από την Ισλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Αγγλία!

Απόψεις γυναικών από την Ισλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Αγγλία!

Η πρώτη φάση του έργου, η έρευνα σε κάθε χώρα και οι συνεντεύξεις με τις γυναίκες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, έχει ολοκληρωθεί και έχει καθοριστεί το Πλαίσιο Ικανότητας των Γυναικών του έργου Women Making Waves. Ο στόχος της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις διπλά μειονεκτούντες γυναίκες να ακολουθήσουν ηγετικές θέσεις και να αυξήσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες. Συλλέχθηκαν δεδομένα από κάθε συμμετέχουσα χώρα σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάσταση των γυναικών και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε σύγκριση με τους άντρες.

Δείτε την πλήρη έκθεση εδώ και αδράξτε την ευκαιρία να δείτε επίσης το βίντεο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του πρώτου αποτελέσματος.