2nd Newsletter Women Making Waves Project

3o Eνημερωτικό Δελτίο του Έργου Women Making Waves

Ευκαιρίες και νέα για το πρόγραμμα Women Making Waves

Η σύμπραξη του έργου “Women Making Waves- Enhancing Female Leadership Skills” εργάζεται για τα επόμενα βήματα του έργου, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμοι πόροι του έργου για να επωφεληθείτε. Το έργο έχει πλέον συμπληρώσει σχεδόν 2 χρόνια, με συναρπαστικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους εκπαιδευόμενους σε 4 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Πλαίσιο Ικανότητας Women Making Waves είναι οριστικό και έτοιμο για ανάγνωση στον ιστότοπο του έργου. Αυτό το πλαίσιο προσδιορίζει τις δεξιότητες που χρειάζονται οι γυναίκες που βρίσκονται σε διπλά μειονεκτική θέση για να διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις και να αυξήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Οι πόροι του εκπαιδευτικού προγράμματος Women Making Waves είναι τελικοί και σύντομα θα είναι διαθέσιμο όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία στην Ακαδημία Ηλεκτρονικής Μάθησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων και της δύναμης των γυναικών και στη διεύρυνση των δικτύων τους. Η σύμπραξη του προγράμματος προβαίνει επίσης σε προσλήψεις για τις ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικές συνεδρίες σε κάθε χώρα-εταίρο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή την ευκαιρία, επικοινωνήστε με τους τοπικούς εταίρους σας στην Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο Women Making Waves στην ενότητα “Συνεργάτες” του ιστότοπου.

Τα Leader Circles, προσαρμοσμένοι από τη μεθοδολογία Mentoring Circles™, στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, στη θέσπιση στόχων και στα δίκτυα, καθώς και σε άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Η σύμπραξη του έργου προσλαμβάνει επίσης άτομα για τις ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικές συνεδρίες σε κάθε χώρα εταίρο για τις συνεδρίες coaching, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στην ενότητα “Συνεργάτες” του ιστότοπου.

Η ακαδημία e-learning Women Making Waves Academy είναι το αποθετήριο του εκπαιδευτικού προγράμματος Women Making Waves και των πόρων και εργαλείων των κύκλων Leader, στα οποία μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη, γι’ αυτό έχετε το νου σας στη σελίδα.

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας

Text

Description automatically generated

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου είναι μια γιορτή που αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, οι οποίες έρχονται μαζί για να γιορτάσουν τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά επιτεύγματα των γυναικών. Η ιστορία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1900, με την πρώτη αναγνώριση της γιορτής στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Ελβετία το 1911.

Οι χώρες γιορτάζουν αυτή τη γιορτή πολύ διαφορετικά. Για παράδειγμα, η Ρωσία γιορτάζει την ημέρα αυτή με επίσημη αργία και με επισκέψεις στην οικογένεια με γεύμα και σαμπάνια. Στην Ιταλία, οι άνθρωποι δίνουν λουλούδια μιμόζας στις γυναίκες της ζωής τους. Τα προηγούμενα χρόνια, οι γυναίκες είχαν δωρεάν πρόσβαση στα μουσεία. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισλανδία δεν υπάρχει συγκεκριμένος εορτασμός, η ημέρα τιμάται με εκδηλώσεις και συζητήσεις για την ισότητα των φύλων με πολλά εργαστήρια, ομιλίες και διαδηλώσεις.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η σύμπραξη Women Making Waves δημιούργησε ένα infographic για να παρουσιάσει τις εκπαιδευτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος Women Making Waves.

Μπορείτε να βρείτε το infographic που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα εδώ.

Women Making Waves #ErasmusDays Podcast

Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε το podcast μας; Ακούστε εδώ!

Ποιο είναι το επόμενο βήμα του έργου;

Το επόμενο στάδιο του έργου είναι οι πιλοτικές συνεδρίες σε κάθε χώρα εταίρο για το πρόγραμμα κατάρτισης Women Making Waves και τους κύκλους Leader.

Οι εκπαιδευόμενοι στις 4 ευρωπαϊκές χώρες θα προσκληθούν σε δια ζώσης ή διαδικτυακές συνεδρίες για να προωθήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, την αυτοπεποίθησή τους και άλλες κοινωνικές δεξιότητες, εκτός από την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων. Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε. Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook για ενημερώσεις ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας οργανισμό στην ενότητα “Συνεργάτες” του ιστότοπου.

Ποιοι είναι οι εταίροι του έργου;

    Jafnréttisstofa (Directorate of Equality- Iceland) παρέχει συμβουλές και εκπαίδευση στον τομέα της ισότητας των φύλων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ισότητας στην Ισλανδία σύμφωνα με τον νόμο. 10/2008: Πράξη για την ίση θέση και τα ίσα δικαιώματα γυναικών και ανδρών, πράξη 85/2018: Νόμος για την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, και νόμος 86/2018: Νόμος για την ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας. 
  Inova Consultancy (UK) (Ηνωμένο Βασίλειο) παρέχει μια ευέλικτη συμβουλευτική υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες οργανισμών και ατόμων διεθνώς στον τομέα της πολυμορφίας, της ισότητας και της επιχειρηματικότητας. Η Inova έχει εξειδικευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων coaching και mentoring για μια σειρά διαφορετικών ομάδων. 
  AMUEBLA (Spain) Established in 2009, it is a group of stakeholders working together to address the needs of the furniture and habitat sector, representing the interests of more than 80 companies and over 2,500 employees. AMUEBLA has participated in more than a dozen European projects under the Erasmus+ and Interreg programmes. 
  The Institute of Entrepreneurship Development (iED) είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο επιδραστικά και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως το HORIZON 2020 και το ERASMUS+. 
  The Icelandic Regional Development Institute (IRDI) είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που ανήκει στο ισλανδικό κράτος. Το IRDI παρακολουθεί και ερευνά την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ισλανδία. Κύρια λειτουργία του είναι να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής μέσω της εισαγωγής περιφερειακών στρατηγικών. 
    Jafnréttisstofa (Directorate of Equality- Iceland) παρέχει συμβουλές και εκπαίδευση στον τομέα της ισότητας των φύλων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ισότητας στην Ισλανδία σύμφωνα με τον νόμο. 10/2008: Πράξη για την ίση θέση και τα ίσα δικαιώματα γυναικών και ανδρών, πράξη 85/2018: Νόμος για την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, και νόμος 86/2018: Νόμος για την ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας. 
  Inova Consultancy (UK) (Ηνωμένο Βασίλειο) παρέχει μια ευέλικτη συμβουλευτική υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες οργανισμών και ατόμων διεθνώς στον τομέα της πολυμορφίας, της ισότητας και της επιχειρηματικότητας. Η Inova έχει εξειδικευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων coaching και mentoring για μια σειρά διαφορετικών ομάδων. 
  AMUEBLA (Spain) Established in 2009, it is a group of stakeholders working together to address the needs of the furniture and habitat sector, representing the interests of more than 80 companies and over 2,500 employees. AMUEBLA has participated in more than a dozen European projects under the Erasmus+ and Interreg programmes. 
  The Institute of Entrepreneurship Development (iED) είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο επιδραστικά και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως το HORIZON 2020 και το ERASMUS+. 
  The Icelandic Regional Development Institute (IRDI) είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που ανήκει στο ισλανδικό κράτος. Το IRDI παρακολουθεί και ερευνά την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ισλανδία. Κύρια λειτουργία του είναι να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής μέσω της εισαγωγής περιφερειακών στρατηγικών.