Εταίροι

Directorate of Equality, Συντονιστής του Έργου (Ισλανδία)

Το Directorate of Equality, είναι ένα κυβερνητικό θεσμικό όργανο υπεύθυνο για την παρακολούθηση του νόμου για την ισότητα των φύλων. Το Directorate of Equality παρέχει συμβουλευτική και εκπαίδευση. Διευκολύνει επίσης την προετοιμασία αγγελιών για την Επιτροπή Παραπόνων Ισότητας των Φύλων και συμβουλεύει κυβερνητικές αρχές, θεσμούς, εταιρείες και ιδιώτες σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων.
www.jafnretti.is | FB: @ Jafnréttisstofa |

IED - Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ελλάδα)

Το iED είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων σε ορισμένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 και ERASMUS +.
www.ied.eu | FB: @ied.europe | Twitter: @ied_europe | Instagram: ied.europe | Linkedin: iedeurope

AMUEBLA - Innovative Business Association of Furniture Manufacturers (Ισπανία)

Η AMUEBLA, που ιδρύθηκε το 2009, απαρτίζεται από μια ομάδα ενδιαφερομένων μερών που εργάζονται μαζί για την κάλυψη αναγκών στον τομέα των επίπλων και των κατοικιών, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα περισσότερων από 80 εταιρειών και πάνω από 2.500 εργαζομένων. Η AMUEBLA έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από δώδεκα ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus + και Interreg.
www.amueblacooperacion.es | Twitter: @AmueblaCoop

Inova Consultancy Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο)

Η Inova Consultancy Ltd (UK) παρέχει μια ευέλικτη υπηρεσία παροχής συμβουλών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οργανισμών και των ατόμων διεθνώς στον τομέα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της επιχειρηματικότητας. Η Inova έχει εξειδικευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης για μια σειρά διαφορετικών ομάδων.
www.inovaconsult.com | FB: @inovaconsultancypage | Twitter: @InovaUK | Linkedin: InovaUK

Icelandic Regional Development Institute (i.Byggdastofnun) (Ισλανδία)

Το Icelandic Regional Development Institute (IRDI) είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που ανήκει στο ισλανδικό κράτος. Η IRDI παρακολουθεί και ερευνά την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ισλανδία. Η κύρια λειτουργία του είναι να συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής μέσω της εισαγωγής περιφερειακών στρατηγικών.
www.byggdastofnun.is | FB: @byggdastofnun | Twitter: @byggdastofnun |