Το έργο Women Making Waves

Ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας των γυναικών

Σχετικά με το έργο

​Το έργο “Women Making Waves-ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας των γυναικών” στοχεύει στην ενίσχυση των διπλά μειονεκτουντών γυναικών ώστε να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και τις δυνάμεις τους. Ο στόχος είναι να τις καταστήσει πιο ευαισθητοποιημένες σχετικά με τον δυσανάλογο αριθμό γυναικών σε ηγετικούς ρόλους και να τις ενθαρρύνει να σπάσουν αυτό το μοτίβο και να “κάνουν κύματα”.

Αυτοπεποίθηση των γυναικών

Αύξηση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, της αυτογνωσίας, της απασχολησιμότητας και των ευκαιριών ηγεσίας, συμβάλλοντας στην εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων σε τέτοιες θέσεις, αυξάνοντας και στηρίζοντας τη γυναικεία εκπροσώπηση.

Ισχυροί δεσμοί

Η οικοδόμηση στενότερων δεσμών μεταξύ των γυναικών που επιδιώκουν να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους σε ολόκληρη την Ευρώπη με ένα σύστημα διασυνοριακής υποστήριξης και την αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης βοηθώντας τις διπλά μειονεκτούντες γυναίκες να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Ανάγκες των γυναικών

Προσδιορισμός των αναγκών αυτών των γυναικών σε σχέση με την κατάρτιση ηγετών, ευθυγραμμισμένες με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους και να υποστηριχθεί η επαγγελματική εξέλιξή τους.

Οι βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου

Εκπαίδευση

Θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις δια ζώσης, προκειμένου να δημιουργηθούν εργαλεία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση και η δημιουργικότητα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Women Making Waves, όπου θα μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο ηγεσίας και να συμμετάσχουν στους Leader Circles ™. Θα τους δοθεί υποστήριξη από τους ομότιμους στη διαδικασία ανάπτυξης των ηγετικών τους δεξιοτήτων.

Θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας